UNDERSØKELSE, BEHANDLING OG TRENING AV GRAVIDE. DEL 2

UNDERSØKELSE, BEHANDLING OG TRENING AV GRAVIDE. DEL 2

2 kapitler
Treningsprinsipper for gravide. Teori og praksis iblandet egne erfaringer både fra trening og behandling.

Bli med på kurs sammen med Simone Anzjøn Holbø og Mona Rygvold. Dette er Femme jentene og de er Fysioterapeuter med fordypning og spesialisering innenfor kvinnehelse.

Dette kurset tar for seg undersøkelse, behandling og trening av gravide. Her får du svar på flere av de vanligste spørsmålene innenfor denne pasientgruppen, samt prøvd ut ulike teknikker og øvelser relatert til disse.

Spørsmålene som blir tatt opp er samlet inn fra L5 sine medlemmer og handler om vanlige utfordringer du som terapeut kan møte i arbeidet med denne pasientgruppen. 

Første del av dette kurset tar for seg oppvarming, teori rundt bekkenproblemer hos gravide og en del av undersøkelse og behanlingsteknikker for denne problemstillingen.

Del to vil bli gitt ut til høsten og går da videre innen behandling og trening av problemstillingen.

Content © 2013 L5.no AS (Org.nr: 997 908 791). All Rights Reserved.

App design and development by HePe