Klinisk undersøkelse

Klinisk undersøkelse

58 kapitler
Tester og kliniske prosedyrer ved undersøkelse av muskel-skjelettapparatet samt nevrologisk orienterende prøver. Kurset illustrerer utførelse av tester og tolking av funn.

 

Alf Sigurd har lang og bred erfaring, og han er en av de dyktigste når det gjelder testing og differensiering innen muskel- og skjelettapparatet.  

CV:

Alf Sigurd Solberg, manuellterapeut MSc

Autorisert fysioterapeut 1975

Eksamen i manuellterapi 1979

Spesialist i manuellterapi siden 1994

Master i manuellterapi, Universitetet i Bergen 2008

Masteroppgave: Konservativ behandling av lumbal spinal stenose

Sensor ved manuellterapiutdanninga ved UiB og ved fysioterapiutdanninga i Sør-Trøndelag

Utviklet etterutdanningskurs i manuellterapi og undervist hospitanter i manuellterapi

Undervist på en rekke etterutdanningskurs og holdt faglige innlegg på møter og konferanser

Skrevet og revidert lærebøkene: Klinisk undersøkelse av ryggen og Kliniske undersøkelse av nakke-skulder.

 

53 kapitler,  3 timer 20 minutter

Kapitler

01. 1.0 Trailer 02. 1.01 Inspeksjon biostatiske kriterier 03. 1.02 Biostatisk inspeksjon- statisk og dynamisk 04. 1.03 Aktive funksjonsprøver- lumbal 05. 1.04 Ett bens hyperekstensjonstest 06. 1.05 Trendelenburgs prøve, test Triceps surae, Thessaly test 07. 1.06 Test- lumbal, hofte, sacrococcygeal, IS, thorakal, costea 08. 1.07 Lumbal segmentelle mobilitetstest 09. 1.08 Nevrodynamiske tester- SLR, Crams test 10. 1.09 Refleks og sensibilitetstester- ryggliggende 11. 1.10 Krafttest-/ID muskulatur u.ekstremiteter 12. 1.11 Krafttest-/ID muskulatur u.ext- fremliggende 13. 2.01 Hofte- passive tester- ryggliggende 14. 3.01 Test og differensiering av IS-ledd 15. 4.01 Janda's test, Gaenslens test, Slump test 16. 5.01 Vorlauf test 17. 6.01 Thorakal segmentell test- fleksjon 18. 6.02 Leddspill thorakal, glide test av scapula- fremliggende 19. 7.01 Biostatisk inspeksjon cervical, skuldrer og over ekstremiteter-ventralt 20. 7.02 Biostatisk inspeksjon cervical, skuldrer og over ekstremiteter-dorsalt 21. 8.01 Aktive funksjonsprøve cervical- fleksjon-ekstensjon 22. 8.02 Aktive funksjonsprøver cervical-rotasjon-lateral fleksjon 23. 8.03 Aktiv funksjonsprøve cervical- fleksjon-ekstensjon 2 24. 8.04 Traksjon og kompresjonstest cervical, Spurlings prøve 25. 8.05 Reflekser ved cervical undersøkelse 26. 8.06 Sensibilitetstest cervical-/skulder-/ over ekstremitet 27. 8.07 Isometriske prøver-/ID muskulatur av skulder og skulderbue 28. 8.08 Isomertiske prøver-/ID muskulatur skulder og over ekstremitet 29. 8.09 Screeningtest for nerverøtter og plexus brachialis, kompresjon av plexus brachialis, Door-bell 30. 8.10 Cervical- joint play test- sittende 31. 8.11 Segmentell mobilitetsprøver- Co/C1 lateral fleksjon, rotasjon- sittende 32. 8.12 Segmentell mobilitetsprøver- C1/C2 rotasjon, C2/C3 lat flex- sittende 33. 8.13 Seg mobilitetsprøve cervico-th overgang- flex-ext-rotasjon- sittende 34. 9.01 Aktive funksjonsprøve av skulder og skulderbue- flex-abd-,ext/innadrotasjon 35. 9.02 Aktive funksjonsprøver av skulder og skulderbue- utadrotasjon- adduksjon 36. 9.03 Aktiv funksjonstest av skulder og skulderbue--ext 37. 9.04 Test aktive bevegelse costea, SC-ledd, AC-ledd, 1 costae i sittende 38. 9.05 Aktive funksjonsprøver av skulderbue- AC-ledd, SC-ledd, 1 costae 39. 9.06 Spesifikk leddmobilitetstest GH-ledd- Seperasjon, Kaudal glidning, Dorsal glidning, Ventral glidning 40. 9.07 Stabilitetstester for GH-ledd- Sulcus test, load and shift test 41. 9.08 Stabilitetstester for GH-ledd-fremre stabilitet- Apprehension test, Relocation test 42. 9.09 Stabilitetstest for GH-ledd- Anterior release test, test av bakre stabilitet 43. 9.10 Test av labrum- Crank test 44. 9.11 Test av supra- og infraspinatussenene- Jobe test, the drop sign 45. 9.12 Test subacromialt impingement syndrom- Neer test, Hawkins test 46. 9.13 Test av AC-ledd- Cross body test 47. 9.14 Test Sterno-costalledd 48. 9.15 TOS tester- Hands up (EAST), Costo-claviculært syndrom 49. 10.1 Test av kne- ryggliggende 50. 10.2 Test av kne- fortsetter 51. 10.3 Test av proximale tibia-fibularledd 52. 10.4 Spesifikk test av kneleddet 53. 11.1 Test ankel-/ fot- Skuffetest, test laterale og mediale lig 54. Art. coxae – FADDIR test 55. Differensialdiagnostikk ankel 56. Test ligg.cruciforme anterior & posterior 57. Art. talocalcaneus (subtalar) behandling 58. Test talocruralledd

Forelesere

Alf Sigurd Solberg har lang og bred erfaring, og han er en av de dyktigste når det gjelder undersøkelse, testing og differensiering innen muskel og skjelett. Videre er Alf Sigurd Solberg forfatter av bøkene ” Klinisk undersøkelse av ryggen” og ”Klinisk undersøkelse av nakke- skulder”

Content © 2013 L5.no AS (Org.nr: 997 908 791). All Rights Reserved.

App design and development by HePe