Full kroppsundersøkelse - psykomotorisk fysioterapi

Full kroppsundersøkelse - psykomotorisk fysioterapi

3 kapitler
Kropp og sinn er uatskillelige - lær å tolke sammenhengen. En introduksjon til psykomotorisk fysioterapi av en av fagets grunnleggere.

 

Kropp og sinn er uatskillelige og påvirker hverandre gjensidig. Lær å tolke sammenhengen og hvordan spenninger kan sette seg i kroppen. En introduksjon til psykomotorisk fysioterapi vist av en av fagets grunnleggere.

Det demonstreres en full kroppsundersøkelse, som består av undersøkelse av kroppsholdning, pust, bevegelse og muskulatur. Pusten er sentral i norsk psykomotorisk fysioterapi da holdt pust over tid kan gi smerter og andre plager, og kan manifestere seg i ugunstig kroppsholdning, stive bevegelser, og stiv (hyperton) eller slapp (hypoton) muskulatur.

Kroppsundersøkelsen brukes i forskning for å få gode sammenliknbare data, og i undersøkelse av den enkelte pasient i klinikken. I klinikken brukes som regel ikke alle deler av de fire undersøkelsesområdene (kroppsholdning, pust, bevegelse og muskulatur) som demonstreres her.

En typisk psykomotorisk fysioterapitime består som regel av samtale, bevisstgjøring av spenninger, bevegelser og øvelser samt behandling på benk. Vektleggingen av de enkelte delene tilpasses den enkelte pasient og kan variere fra time til time ut fra pasientens behov. Norsk psykomotorisk fysioterapi er en spesialisering innen fysioterapi på masternivå, og videreutdanningen foregår ved Høgskolen i Oslo og Akershus og ved Høgskolen i Tromsø. 

Content © 2013 L5.no AS (Org.nr: 997 908 791). All Rights Reserved.

App design and development by HePe