Tarmhelse: Sunnhet og sykdom

Tarmhelse: Sunnhet og sykdom

1 kapitler
Arnold Berstad er verdensledende forsker på tarmhelse, og spesielt triaden mageplager, muskelsmerter og kronisk utmattelse.

Er tarmhelse viktig i en utvidet helsesammenheng? Pasienter med mage-tarmdiagnoser har også ofte muskel- og leddsmerter. Pasienter med utbredte muskel- og leddsmerter (f.eks. fibromyalgi) har ofte magetrøbbel. Felles for disse pasientene er også en følelse av nedstemthet på grense til depresjon.

Kan muskelsmerter og depresjoner være følgetilstander og ikke årsak til problemer? Arnold Berstad forklarer hvilke nye tanker som finnes rundt dette. Samarbeidet mellom mikroorganismer (bakterier) og biologi er svært spennnende. 

Om foredragsholder:

Arnold Berstad er professor emeritus og overlege. Han har vært sjef for gastroseksjonen, medisinsk avdeling, Haukeland Universitetssjukehus i 23 år. Nå er han overlege og forsker ved Unger-Vetlesens institutt, Lovisenberg Diakonale sykehus, Oslo.

Han har tidligere vært leder av Regional etisk komite, Helse Vest og Editor-in-Chief for Scandinavian Journal of Gastro-enterology. Berstad fikk Humanprisen 2010 for sin mangårige innsats innen gastroenterologi. Han har bl.a. veiledet mange doktorander, og de siste årene har han forsket på matoverfølsomhet.

Content © 2013 L5.no AS (Org.nr: 997 908 791). All Rights Reserved.

App design and development by HePe