Undersøkelse, mobilisering og artikulering av columna

Undersøkelse, mobilisering og artikulering av columna

93 kapitler
Lærebok i testing og artikulering av columna

 

Fordragsholder: Universitetslektor og Manuellterapeut Roar Robinson

L5.no er svært stolt av å presentere undersøkelses- og artikuleringskurset av columna med foredragsholder Roar Robinson. Roar er en av landets fremste innen undersøkelse, differensiering og artikulering av columna og ekstremitetsledd.

Roar har lang erfaring innen fysio- og manuellterapi. Han er grundig og presis i sine undersøkelser, og ved utøvelse av artikuleringsteknikker. Dette gjelder også hans pedagogiske tilnærming som foreleser og kursholder. 

I tillegg til å jobbe som manuellteraput ved Hans og Olaf Fysioterapi og som fysiotetapeut i Norges fotballforbund  A-landslaget (herrer), foreleser Roar ved Masterstudiet i manuellterapi, Universitetet i Bergen (UiB). Kurset som L5.no presenterer er tilnærmet identisk med de fordrag som holdes ved UiB. Dette er et kurs som gir deltakerne økt kompetanse innen undersøkelse og artikulering av columna og costae. Kurset anbefales på det sterkeste!

93 kapitler, 4 timer 30 minutter.

Roars utdanning og CV:

Fysioterapihøyskolen i Oslo 1981

Eksamen i manuellterapi 1987


Spesialist i manuellterapiMNFF 1992


Autorisert idrettsfysioterapeut 1994


Veiledningspedagogikk, Høgskolen i Oslo 2000


Master of Health Science (Orthopaedic Manipulative Therapy)
Charles Sturt University, Australia 2006

Faglig interessefelt:

Manuellterapi og idrettsfysioterapi

Mer info:

Underviser ved Mastergradstudiet i manuellterapi, Universitetet i Bergen

Fysioterapeut Norges fotballforbund, A-landslag


Eier av Hans & Olaf Fysioterapi as og Torggata Bad Treningssenter as

Kapitler

01. 1.00 Trailer Roar - mobilisering 02. 1.01 Undersøkelse cervical- Introduksjon 03. 1.02 Inspeksjon 04. 1.03 Aktiv cervical funksjon og fleksjonstest 05. 1.04 Cervical test- lindring av symptomer 06. 1.05 Cervical lateral fleksjonstest 07. 1.06 Cervical rotasjonstest 08. 1.07 Cervical ekstensjontest 09. 1.08 Cervical ekstensjonstest- isolert bevegelse 10. 2.01 Introduksjon- Sikkerhetstester- øvre cervikal 11. 2.02 Sikkerhetstest Ligamentum alare 12. 2.03 Sikkerhetstest- ligamentum transversum 13. 2.04 Sikkerhetstest- ligamentum transversum, liggende 14. 2.05 Test fraktur Dens axis (ossøst vev) 15. 2.06 Test vaskulære strukturer- arteria vertebralis 16. 3.01 Segmentell test- øvre Cervical- sittende 17. 3.02 Leddspill occiput-atlas, sittende 18. 3.03 Test fleksjon-ekstensjon C0/C1 19. 3.04 Test rotasjon C0/C1 20. 3.05 C1- segmentell test- fleksjon-ekstensjon 21. 3.06 Test leddspill C1- rotasjon 22. 3.07 Leddspill-traksjon C0- liggende 23. 3.08 Leddspill C0- fleksjon-ekstensjon- liggende 24. 3.09 C0- alternativ bilateral fatning 25. 3.09 Test C1 fleksjon-ekstensjon, liggende 26. 4.01 Differensial diagnostikk- Svimmelhet 27. 5.01 Segmentell test C2-C7 28. 5.02 Leddspill C2-C7, sittende 29. 5.03 Sittende rotasjon C2-C7 30. 5.04 Segmentell test C2-C7 ryggliggende 31. 5.05 Leddspill test C2-C7 ryggliggende 32. 5.06 Rotasjon C2-C7 ryggliggende- illustrert på columna 33. 5.07 Rotasjon C2-C7 ryggligende- vist på pasient 34. 5.08 Segmentell test koblet/- ikke koblet- fleksjon og ekstensjon. Vist på columna 35. 5.09 Segmentell test C2-C7 koblet i fleksjon og ekstensjon- ryggliggende 36. 5.10 Segmentell test C2-C7 ikke-koblet i fleksjon og ekstensjon, vist på columna 37. 5.11 Segmentell test C2-C7 ikke koblet i fleksjon og ekstensjon. Vist på pasient 38. 5.12 Kllinisk resonnering- vurdering av funn- forøket og redusert segmentell mobilitet 39. 5.13 Kompresjonstest- foramen intervertebrale 40. 6.01 Introduksjon behandling cervical 41. 6.02 Generell cervical traksjon-ryggliggende 42. 6.03 Avspenning øvre cervikal 43. 6.04 Funksjonell bløttvevsmobilisering øvre cervical- sittende 44. 6.05 Funksjonell bløtvevsmobilisering øvrevre cervical- liggende 45. 6.06 Artikulering C0 rotasjon- sittende 46. 6.07 Artikulering C0 fleksjon- liggende- vist på columna 47. 6.08 Artikulering C0 fleksjon-bilateral teknikk- ryggliggende-vist på pasient 48. 6.09 Artikulering C0-fleksjon-lat fleksjon-rotasjon-unilateral teknikk 49. 6.10 Artikulering C0 -lat fleksjon- rotasjon 50. 6.11 Artikulering C1 rotasjon- sittende- visning 1 51. 6.12 Artikulering C1-rotasjon- sittende visning 2 52. 6.13 C2-C7- bløtvevsmob og artikulering-fleksjon-ekstensjon-rotasjon- liggende 53. 6.14 C2-C7 artikulering koblet- fleksjon- ryggliggende 54. 6.15 C2-C7 artikulering ekstensjon-koblet- ryggliggende 55. 6.16 C2-C7 Artikulering for å bedre lateral fleksjon- ryggliggende. Vist på columna 56. 6.17 C7 Artikulering- ekstensjon- ryggliggende 57. 6.18 C2-C7 Artikulering/mobilisering for å bedre fleksjon- sideliggende 58. 6.19 Cervico-thoracal overgang-Mobilisering/artikulering-ryggliggende 59. 6.20 C7-Artikulering- ventral glidning for å bedre fleksjon-fremliggende 60. 7.01 Undersøkelse Thorakal columna- funksjonstester 61. 7.02 Thorakal undersøkelse- temperatur, Akson refleks, Kibler's test 62. 7.03 Thorakal leddspilltest - fremliggende 63. 7.04 Thorakal leddspill test- sideliggende 64. 7.05 Thorakal - leddspilltest og springtest uten/med kile - fremliggende 65. 7.06 Thorakal segmentell test-øvre th col- fleksjon- sittende 66. 7.07 Thorakal segmentell test- midtre th col-fleksjon- sittende 67. 7.08 Thorakal segmentell test- nedre th - fleksjon- sittende 68. 7.09 Thorakal segmentell test- øvre/midtre-ekstensjon- sittende 69. 7.10 Thorakal segmentell test- nedre th col- ekstensjon- sittende 70. 7.11 Thorakal segmentel test- øvre th- rotasjon- sittende 71. 7.12 Thorakal segmentell test-midtre/nedre th- rotasjon- sittende 72. 7.13 Thorakal segmentell test-lat fleksjon- midtre- sittende 73. 7.14 Thorakal segmentell test- fleksjon- sideliggende 74. 7.15 Thorakal segmentell test- ekstensjon- sideliggende 75. 7.16 Thorakal segmentell test- rotasjon- sideliggende 76. 7.17 Thorakal artikulering for å bedre fleksjon- ryggliggende 77. 7.18 Thorakal-Artikulering for å bedre fleksjon/ekstensjon- sittende 78. 7.19 Thorakal artikulering for å bedre ekstensjon- fremliggende 79. 7.20 Thorakal- artikulering for å bedre ekstensjon- ryggliggende 80. 7.21 Thorakal artikulering for å bedre fleksjon/ekstensjon-fremliggende-vist på columna 81. 7.22 Thorakal artikulering for å bedre fleksjon og ekstensjon- fremliggende 82. 8.01 Costae- generell undersøkelse 83. 8.02 Costae- funksjonstest- rygg- og sideliggende 84. 8.03 Costae - undersøkelse fremliggende- leddspill 85. 8.04 Costae -behandling- artikulering 86. 9.01 Lumbal- Undersøkelse- teori 87. 9.02 Lumbal- aktiv funksjonstest 88. 9.03 Columna- leddspill test- sideliggende- vist på columna 89. 9.04 Columna- leddspill test- sideliggende 90. 9.05 Lumbal- leddspill test- alternative fattninger 91. 9.06 Lumbal- behandling- bløtdelsmobilisering og avspenning 92. 9.07 Lumbal behandling- Mobilisering- artikulering 93. 10.01 Illiosakral undersøkelse/testing

Forelesere

Manuellterapeut og Universitetslektor

Content © 2013 L5.no AS (Org.nr: 997 908 791). All Rights Reserved.

App design and development by HePe