Testing og mobilisering av ekstremitetsledd

Testing og mobilisering av ekstremitetsledd

66 kapitler
Roar Robinson tar deg gjennom testing og mobilisering av de viktigste ekstremitetsledd.

Roar Robinson er tilbake på L5.no. Han går nå gjennom de viktigste testene og mobiliseringene av kroppens ekstremitetsledd.

- Fot og ankel

- Kne 

- Hofte

- Skulder 

- Albue

- Hånd

 

Vi vil legge ut kurset kapittel for kapittel, ledd for ledd utover høsten. Vi begynner med hofte.

54 kapitler, 3 timer 

 

Kapitler

01. 1.1 Inspeksjon underekstremitet, hovedtrekk. 02. 1.2 Generell aktiv funksjon hofte og kne. 03. 2.1 Art. coxae passiv funksjon. 04. 2.2 Art coxae test traksjon 05. 2.3 Art coxae behandling traksjon. 06. 2.4 Art coxae behandling hofte ekstensjon. 07. 2.4 Art coxae behandling ekstensjon glidning. 08. 2.5 Art coxae artikulering innad- og utad- rotasjon. 09. 2.6 Art coxae behandling abduksjon. 10. 3.1 Art genu inkl patella test. Passiv ROM, leddspill og glidning. 11. 3.2 Art genu test collaterale ligamenter. 12. 3.3. Art genu test menisk. 13. 3.4 Art genu behandling. Traksjon (intermitterende, konstant) ekstensjon og fleksjon 14. 3.5 Art genu behandling fleksjon. 15. 3.6 Art genu behandling glidning, fleksjon og ekstensjon, medial og lateral. 16. 3.7 Art genu behandling patellaMobilisering patella. 17. 4.1 Pedis Generell passiv funksjon ankel, fotrot og tær. 18. 4.2 Art. tibiofibularis proximal og distal, art. talocruralis test skjelett. 19. 4.2 Art. tibiofibularis proximal og distal, art. talocruralis test pasient. 20. 4.3 Art. talo - calcaneus (sub-talarledd) test. 21. 4.3 Art talo- calcaneus (sub - talar ledd) test pasient. 22. 4.4 Pedis test intertarsal skjelett. 23. 4.4 Pedis test intertarsal pasient. 24. 4.5 Pedis test art. MTP – DIP – PIP skjelett. 25. 4.5 Pedis test art. MTP – DIP – PIP Pasient. 26. 4.6 Pedis artikulering intertarsal. 27. 4.7 Pedis artikulering MCP, PIP og DIP. 28. 5.1 Skulder - Aktiv funksjon. 29. 5.2 Skulder - Passiv funksjon. 30. 5.3. Art glenohumeralis test sittende 31. 5.4 Art glenohumeralis test liggende. 32. 5.5 Art glenohumeralis behandling traksjon 33. 5.6 Art glenohumeralis behandling fleksjon. 34. 5.7 Art. glenohumeralis behandling abduksjon. 35. 5.8 . Art. glenohumeralis behandling innadrotasjon. 36. 5.9 Art glenohumeralis behandling utadrotasjon. 37. 5.10 Art. acromiclavicularis test. 38. 5.11 Art acromiclavicularis behandling traksjon. 39. 5.12 Art acromiclavicularis behandling fleksjon. 40. 5.13 Sternoclavicularis test. 41. 5.14 Art sternoclavicularis behandling traksjon. 42. 5.16 Art sternoclavicularis behandling. 43. 6.1 Art Cubiti aktiv og passiv funksjon. 44. 6.2 Art cubiti test Spesifik test. 45. 6.3 Art cubiti test lig. collaterale. 46. 6.4 Art. cubiti test posterolateral instabilitet. 47. 6.5 Art cubit part hummer ulnaris. 48. 6.6 Art cubiti part humero - radialis behandling. 49. 6.7 Art cubiti humero ulnaris fleksjon behandling. 50. 6.8 Art. radio - ulnaris proksimal og distal behandling. 51. 7.1 Art carpi - palmar fleksjon. 52. 7.2 Art. carpometacarpal 1 behandling. 53. 7.3 Art intermetacarpal MCP, PIP og DIP behandling. 54. 6504 Art.radio-carpea & mediocarpea behandling (dorsal-radialdeviasjon) 55. 8034 Art. talocruralis behandling 56. 6500 Art.radio-carpea & mediocarpea behandling 57. 5471 Art.carpometacarpal 1 test 58. 6499 Art.radio-carpea & mediocarpea behandling 59. 5467 Art.radio-carpea & mediocarpea spesifik test 60. 5464 Art. coxae – FADDIR test 61. 5462 Differensialdiagnostikk ankel 62. 8036 Test ligg.cruciforme anterior & posterior 63. 8035 Art. talocalcaneus (subtalar) behandling 64. 8032 Test talocruralledd 65. 8033 test talocruralledd 2 66. 5465 Art.radio-carpea & mediocarpea test

Forelesere

Manuellterapeut og Universitetslektor

Content © 2013 L5.no AS (Org.nr: 997 908 791). All Rights Reserved.

App design and development by HePe