Prehabilitering, rehabilitering og korrigerende øvelser

Prehabilitering, rehabilitering og korrigerende øvelser

46 kapitler
Tommy Lande Tar deg gjennom sitt spesialfelt: prehabilitering, rehabilitering og korrigerende øvelser. Sørg for at dine klienter/pasienter er i trygge hender. Dette kurset er et nyttig redskap til å analysere mulige svakheter som kan resultere i skader.

Har du kunder eller pasienter som har sterkt nedsatt mobilitet, stabilitet og styrke?

Se kurset og få nye tips til hvordan du kan forebygge, men også behandle mobilitetsrestriksjoner i kroppen vår.

Kurset tar deg gjennom en kort screeningprosess for å finne nedsatt mobilitet i ledd, muskulatur eller hele bevegelsesmønstre. Deretter er det aktive og passive tøyninger samt øvelser for å kunne reopprette tapt bevegelse og lære inn et nytt og tilnærmet optimalt bevegelsesmønster gjennom nye styrkeøvelser som du kanskje ikke har sett før.

Kurset til Tommy Lande er en naturlig tilføyelse til Ian Houghtons tidligere kurs om bevegelsesanalyse.

 

Kapitler

01. Trailer - Prehab, rehab and corrective exercises. 02. 1.02 Overhead Squat. 03. 1.00 Introduksjon kursholder - screening overhead squat. 04. 1.03 Foam Roll, underekstremitet 05. 1.04 Squat to stand. 06. 1.05 Dynamisk oppvarming - "Skorpionen" 07. 1.05 Dynamisk oppvarming bekken og hofte. 08. Dynamisk oppvarming hamstrings. 09. Dynamisk oppvarming Piriformis. 10. Aktiv tøyning Hamstrings. 11. Aktiv tøyning Iliopsoas. 12. Aktiv tøyning Quadriceps. 13. Aktiv tøyning Triceps Surae. 14. Passiv tøyning Piriformis 15. Tensor Fascia Latae. 16. Passiv tøyning Adduktorene. 17. Passiv tøyning Hamstrings. 18. Passiv tøyning Iliopsoas. 19. Passiv tøyning Quadriceps. 20. Aktiv tøyning Posterior chain. 21. Aktiv tøyning Anterior Chain. 22. Aktive tøyninger "Jorda rundt" skulderbevegelse. 23. Aktiv bevegelighet øvre thorakal. 24. Aktiv mobilisering/tøyning, ekstern rotasjon skulder. 25. Aktiv tøyning Pectoralis Major. 26. Aktiv tøyning Latissimus Dorsi. 27. Passiv mobilisering thorakal 28. Foam roll, sit-ups, mobilisering thorakal. 29. Hoftefleksjon for dypere knebøy uten bekkentilt 30. Muskelaktivering Gluteus Medius 31. Hip Hinge. 32. Hip hinge med bevisstgjøring av lumbal bevegelse 33. Pull through. 34. Kettlebellswing 35. Goblet Squat - med strikk. 36. Split bøy med fremre fot elevert 37. Lårcurl med strikk 38. Seated good mornings 39. Rygghev. 40. Planken 41. Step up 42. Mobilisering av dorsalfleksjon av ankel 43. Mobilisering av dorsalfleksjon med strikk på tibia 44. Dynamisk bevegelighet med strikk - Hamstring, adduktorer. 45. Dynamisk bevegelighet med strikk - Hamstring, adduktorer. 46. Dynamisk bevegelighet subtalar-leddet.

Forelesere

Tommy Lande er et supert tilskudd til vår trenings og helse kurs/foredrag. Han har foredragserfaring fra de største i bransjen : Norges idrettshøyskole, Active education og AFPT. Hans primærfelt er "Prehab" dvs den pro aktive treningen for å analysere svakheter, og trening for å unngå skader.

Content © 2013 L5.no AS (Org.nr: 997 908 791). All Rights Reserved.

App design and development by HePe