Manipulasjonsteknikker

Manipulasjonsteknikker

83 kapitler
Grundig undervisning i manipulasjoner.

Universitetslektor og manuellterapeut Jostein Ellingsen er en bauta innen Manuellterapi både i Norge og utland, og L5.no er stolt av å kunne presentere dette undersøkelses- og manipulasjonskurset. Jostein er en av de fremste og beste innen manuellterapi, og er en av de aller dyktigste manipulatører i dag. I tillegg er Jostein en fremragende foreleser med en stor og bred faglig kompetanse, og han har en fantastisk pedagogisk tilnærming. Jostein må oppleves!

I dette kurset presenters det grundige undersøkelsesmetoder for å kunne difensiere ulike symptomer, skademekanismer og årsak til dysfunksjon og smerter i muskler og skjelett og nervesystemet. Dette gjør at man kan stille både funksjonsdiagnose og vevsdiagnose.

I tillegg tar Jostein kursdeltakerne gjennom de beste og mest effektive manipulasjonsteknikker som brukes innen manuellterapi i dag. Dette kurset er nesten identisk med foredragene som holdes på masterstudiet i manuellterapi ved Universitetet I Bergen.

 

83 kapitler,  4 timer 35 minutter

 

Manuellterapeut Jostein Ellingsen


Autorisert fysioterapeut 1977

Eksamen manuellterapi 1985

Eksamen klinisk master i manuellterapi, Universitetet i Bergen (UiB) 2006

Lærer i manuellterapi 1987

Universitetslektor UiB siden 2000

Kurs- og foredragsholder i inn- og 
utland siden 1992

Eier og daglig leder IMT Melbu as.

 

Kapitler

01. 1.00 Trailer Jostein - Manipulasjon 02. 1.01 Presentasjon- Kurs og kursholder 03. 1.02 Teorier om manipulasjoner. 04. 1.03 Biomekanikk collumna. 05. 1.04 Undersøkelses metodikk. 06. 2.01 Sikkerhetstester. 07. 2.02 Nevrologiske tester 08. 2.03 Provokasjonstester cervikal 09. 2.04 Mobilitet 1. costa 10. 2.05 Undersøkelse kjeveledd. 11. 3.01 Segmentell mobilitetstest. 12. 3.02 Segmntell mobilitetstest sittende cervical. 13. 3.03 Segmentell mobilitetstest sittende nedre cervikal. 14. 3.04 Segmentell mobilitetstest ryggliggende. 15. 3.05 Segmentell mobilitetstest sideliggende. 16. 3.05 Leddspill teori og praksis. 17. 4.01 Barriere oppbygning. 18. 4.02 Manipulasjon øvre cervikal. 19. 4.03 Manipulasjon C0-C1. 20. 4.04 Manipulasjon C5 21. 5.01 CT - overgang Teori og manipulasjon 22. 5.02 Manipulasjon CT overgang sitternde. 23. 5.03 Sittende traksjonsmanipulasjon CT overgang. 24. 5.04 Enhånds traksjonsmanipulasjon. 25. 5.05 Manipulasjon CT overgang maveliggende. 26. 6.01 AC ledd manipulasjon. 27. 6.02 Glenohumeral manipulasjon. 28. 6.03 Albue Manipulasjon. 29. 6.04 Albue manipulasjon 2. 30. 6.05 Capitate Manipulasjon. 31. 7.01 Introduksjon thorakal segmentell mobilitetstest. 32. 7.02 Segmentell mobilitetstest - Sittende. 33. 7.03 Leddspill thoracal og lumbal - fremliggende. 34. 7.04 Segmentell moblitetstest sideliggende fleksjon. 35. 7.04 Segmentell mobilitetstest lateral fleksjon 36. 8.01 Introduksjon Thorakal manipulasjon. 37. 8.02 Manipulasjon - Traksjonsgrep sittende og ryggliggende. 38. 8.03 Manipulajson rotasjonsgrep ryggliggende. 39. 8.04 Manipulasjon øvre thorakal ryggliggende. 40. 8.05 Manipulasjon lav thorakal ryggliggende. 41. 8.06 Manipulasjon nedre thorakal fremliggende. 42. 8.07 Manipulasjon Costa sittende 43. 8.08 Manipulasjon midtre og øvre costa - Flow teknikk. 44. 9.01 Krafttest lumbal id muskler - ryggliggende. 45. 9.02 Krafttest sideliggende gluteal muskler. 46. 9.03 Krafttest hamstring. 47. 9.04 Reflekstester - ryggliggende. 48. 9.05 Hamstring refleks S1. 49. 9.06 Sensibillitetstest rissehjul - berøring. 50. 9.07 Nevrodynamiske tester Nervus Ischiadicus. 51. 9.08 Nevrodynamiske tester Nervus femoralis. 52. 9.09 Oppsummering - Tester for korsryggrelaterte plager. 53. 10.01 Introduksjon segmentell mobilitetstest lumbal. 54. 10.02 Segmentell mobilitetstest lumbal fleksjon ekstensjon. 55. 10.03 Segmentell mobilitet lateral fleksjon - sideliggende. 56. 10.04 Segmentell mobilitet - lateral fleksjon via tuber ischiadicum. 57. 10.05 Segmentell mobilitetstest lateralfleksjon fremliggende. 58. 10.06 Segmentell mobilitetstest sideliggende rotasjon 59. 10.07 Leddspill lumbal. 60. 11.01 Manipulasjon lumbal - Fleksjon, rotasjon, og lateral fleksjon, sideliggende. 61. 10.02 Manipulasjon sideliggende fleksjon med fatning i knehase. 62. 10.03 Manipulasjon lumbal lateral fleksjon. 63. 11.01 Introduksjon undersøkelse IS - ledd. 64. 11.02 Stående vorlauf. 65. 11.03 Provokasjonstester. 66. 11.04 Leddspill IS fremliggende. 67. 11.05 Mobilitetstest IS - ledd ryggliggende. 68. 11.06 Tester IS - ledd. 69. 11.07 Manipulasjon IS introduksjon. 70. 11.08 Manipulasjon Os ilium dorsal thrust sideliggende. 71. 11.09 Manipulajson sideliggende gapping IS. 72. 11.10 Manipulasjon - forskjell lumbal og gapping teknikk IS 73. 11.11 Manipulajson ilium fremliggende ventral. 74. 11.12 Manipulasjon Ilium - Chicago teknikk. 75. 11.13 Manipulasjon Os Sacrum sideliggende 76. 12.01 Introduksjon manipulasjon underekstremiteter. 77. 12.02 Manipulasjoner - 3 teknikker tibio fibular ledd. 78. 12.03 Traksjons manipulasjon talo crural. 79. 12.04 Manipulasjon Cuboid plantar retning. 80. 12.05 Cuboid dorsal retning. 81. 12.06 Manipulajson Naviculare plantar retning. 82. 12.07 Naviculare dorsal retning. 83. 12.08 Manipulajson Subtalar og naviculare - naviculare dorsal retning.

Forelesere

Content © 2013 L5.no AS (Org.nr: 997 908 791). All Rights Reserved.

App design and development by HePe